Teppichreingjering

Profesjonell teppichvask og reinetenester

Overlat reiningsbehova dine til proffane. Vi hjelper deg med beviste, skånsame metodar. Dra nytte av vår praktiske hentings- og leveringsteneste, tilgjengeleg over heile Tyskland. For prisforespurnader, ta kontakt med kundetenesta vår eller fyll ut vårt nettbaserte reiningskjema.

Profesjonell teppichvask og reinetenester

Korleis bestille teppichreingjering på nett

1

Velg en dato og et sted for henting.

2

Vi rengjør teppet ditt profesjonelt

3

Du får tilbake det rene teppet ditt

Seks steg til ein rein teppich

1. Mål

Bruk eit måleband eller tommestokk for å bestemme storleiken på teppet ditt, og send oss detaljane.

Mål
2. Forsendelsespose

Vi leverer ein forsendelsespose til deg, tilpassa storleiken på teppet ditt.

Forsendelsespose
3. Pakke inn

Rull saman teppet ditt og legg det i den medfølgjande posen.

Pakke inn
4. Innhenting

Vi hentar teppet ditt heime hos deg. Den forsikra kuréren vår tar seg av både innhenting og retur.

Innhenting
5. Reingjering

Vi reingjer teppet ditt med eit allergivenleg og skånsamt vaskemiddel. Ved behov gjer vi også reparasjonar.

Reingjering
6. Levering

På det datoen du har valt, bringer den forsikra kuréren den reine teppet ditt heim til deg.

Levering

Kvifor velje oss for teppichreingjering?

Over 50 års erfaring

Over 50 års erfaring

Over 50 års erfaring

Handtert av fagfolk

Over 50 års erfaring

Hentings- og leveringsteneste

Over 50 års erfaring

Fettkondisjonering og impregnering

Bestill teppichreingjering på nett

Informasjon om teppet ditt


Vennligst skriv inn en gyldig lengde

Vennligst skriv inn en gyldig bredde

Navn er påkrevd

Please enter a valid email address.

Postnummer er påkrevd

Beliggenhet er påkrevdMaksimal filstorleik: 20 MB

Har du framleis spørsmål eller vil ha råd? Ring gratis: +494038632775

0.00 NOK

Inkl. henting & levering

Kalkulert totalpris (inkludert 19% meirverdiavgift)

window.addEventListener("load", () => { let exchangeCurrency = 1; let additionalPrice = 12; const fetchExchangeRate = async () => { try { const res = await fetch('https://api.fastforex.io/fetch-one?from=EUR&to=NOK&api_key=f627cb0f42-1fb81ebaed-rtnzmr'); const response = await res.json(); exchangeCurrency = response.result['NOK']; document.querySelector('#additional-cost-price').innerHTML = (additionalPrice * exchangeCurrency).toFixed(2); } catch (err) { console.log(err); } }; fetchExchangeRate(); function updatePrice() { const length = parseInt(document.querySelector('.input-length').value) || 0; const width = parseInt(document.querySelector('.input-breadth').value) || 0; const showPrice = document.querySelector('.price-frame'); const cleaningPrice = document.querySelector('#cleaning-price'); const silkRug = document.querySelector('.silk-rug'); let subPrice = (length * width) / 10000; let basePrice = 40; let totalPrice = subPrice * basePrice * exchangeCurrency; let totalCost = 0; if (silkRug.checked) { let silkPerMeter = subPrice * additionalPrice; totalCost = totalPrice + silkPerMeter; showPrice.innerText = totalCost.toFixed(2) + ' ' + "NOK"; cleaningPrice.innerText = totalCost.toFixed(2) + ' ' + "NOK"; } else { showPrice.innerText = totalPrice.toFixed(2) + ' ' + "NOK"; cleaningPrice.innerText = totalPrice.toFixed(2) + ' ' + "NOK"; } }; const lengthInput = document.querySelector(".input-length"); const widthInput = document.querySelector(".input-breadth"); const checkbox = document.querySelector(".silk-rug") lengthInput.addEventListener("input", updatePrice); widthInput.addEventListener("input", updatePrice); checkbox.addEventListener("change", updatePrice); document.querySelector('.file-input').addEventListener('change', function(event) { var files = event.target.files; var imagePreview = document.getElementById('image-preview') imagePreview.innerHTML = '' for(let i = 0;i < files.length;i++) { var file = files[i] if(file.type.match('image.*')) { var reader = new FileReader() reader.onload = (function(file){ return function(event){ var img = document.createElement('img'); img.src = event.target.result; imagePreview.appendChild(img); } })(file) reader.readAsDataURL(file) } } }); document.getElementById('rug-cleaning-form').addEventListener('reset', function() { var imagePreview = document.getElementById('image-preview'); imagePreview.innerHTML = ''; var priceFrame = document.querySelector('.price-frame'); priceFrame.innerHTML = '0.00 ' + "NOK"; }); });