Orientalske vevde Tepper

399 Tepper

 • -95%
  Orientalsk teppe - Dajana - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4884 kr 8839 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Barfin - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  5061 kr 9709 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Tolou - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  14852 kr 27634 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Rojaa - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  14852 kr 28081 kr
 • -95%
  Orientalsk vevd teppe - Arabesque Allure - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4296 kr 8026 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Irene - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  5673 kr 10333 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Rengina - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  5814 kr 11628 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Rohy - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  10227 kr 19325 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Rohy - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  10227 kr 19207 kr
 • -96%
  Orientalsk vevd teppe - Eastern Elegance - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  6673 kr 13146 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Rohy - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  14852 kr 27245 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Jahanee - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  12887 kr 23409 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Afghan Mauri - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  17830 kr 33765 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Faraz - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  3295 kr 5967 kr
 • -96%
  Orientalsk vevd teppe - Nairobi - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4449 kr 8768 kr
 • -95%
  Orientalsk vevd teppe - Milad - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4449 kr 8038 kr
 • -95%
  Orientalsk vevd teppe - Aram - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4449 kr 8215 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Benafscha - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  5061 kr 9615 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Nika - oval var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  3366 kr 6449 kr
 • -96%
  Orientalsk vevd teppe - Abel - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4449 kr 8744 kr
 • -96%
  Orientalsk vevd teppe - Aram - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4449 kr 8615 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Roojan - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  7462 kr 13664 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Saalma - løper var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4178 kr 8050 kr
 • -96%
  Orientalsk vevd teppe - Eastern Elegance - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  9086 kr 18101 kr
 • -96%
  Orientalsk vevd teppe - Golden Glam - løper var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  3036 kr 5932 kr
 • -95%
  Orientalsk vevd teppe - Alhambra - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  9086 kr 17053 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Afarinesh - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  16994 kr 31823 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Buchara - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  13134 kr 26186 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Baran - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  16994 kr 33624 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Ahang - løper var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  3001 kr 5543 kr

Noen liker det kosete og koselige, andre setter pris på klare former og minimalisme. Med et vevd teppe kan du sette aksenter og sørge for harmoni. De spenstige teppeunderverkene kan gjøre alt og holder seg alltid i form.

Vevde tepper – robuste, moderne og tidløst vakre

Vevde tepper ser tilbake på en lang historie langt inn i antikken. Fordi veving er den eldste teknikken for å lage tepper. Til produksjonen brukes et såkalt to-trådssystem, hvor vertikale varptråder først strekkes inn i en vevramme. De horisontale trådene føres vekselvis gjennom trådene ovenfra og nedenfra for hånd, og skaper gradvis en flat veving.

Den store variasjonen av vevde tepper skyldes blant annet at de ikke bare er produsert regionalt, men alltid har blitt produsert av alle kulturer rundt om i verden. Avhengig av opprinnelsesland varierer materialene som brukes og det tradisjonelle utseendet. Innslag og varptråder kan være laget av bomull, ny ull, viskose, hamp eller sisalvære. Tepper laget av silke ser spesielt elegante ut. Avhengig av teppet kan trådene behandles som en kant eller kobles til frynser. En av fordelene med et vevd teppe er at det er flatt, lett og veldig fleksibelt. I tillegg er bildet identisk på toppen og bunnen, og derfor kan vevde tepper brukes fra begge sider. Sammen med robusthet og spenst

et faktum som taler for lang forventet levealder. Det beste beviset på dette er antikke vevde tepper, som har overlevd i mer enn et århundre og fortsatt vitner om materialer av høy kvalitet og mesterlig håndverk. Som ettertraktede samleobjekter får de nå topp-priser.

Stilistisk utvalg av vevde tepper i varierte farger og mønstre

Nomadefolk brukte en gang sine håndvevde kelim-tepper som gulvbelegg og veggdekorasjoner og skildret hverdagen, følelsene, begjærene og tradisjonene sine på dem. Mønstre, tegn, motiver og symboler varierte avhengig av stammen. Kilim-teppene viste ofte geometriske mønstre eller detaljert dyre- og planteliv. De tradisjonelle vevde løperne er fortsatt svært populære som kelimer og finnes nå også i moderne versjoner med friske farger og fargerike mønstre.

Det finnes også monokromatiske vevde tepper i subtile farger – som et vevd teppe i beige eller et vevd teppe i grått – og tepper med reduserte mønstre, som er avhengige av stilelementer, men som ikke forårsaker forstyrrelser i rommet. Vevde tepper i delikate pastellnyanser eller individuelle stykker som minner om moderne kunst eller malerier skaper også en dekorativ og moderne levende atmosfære. Det finnes vevde tepper i forskjellige størrelser, som det populære 160x230 cm vevde teppet. Det er variasjonen som gjør vevde tepper til et moderne boligtilbehør som enkelt kan integreres i enhver innredningsstil. Enten klassisk, etno, landsted, vintage eller ren puristisk design, de fremhever hvert rom og setter stilige aksenter.

Riktig pleie av ditt vevde teppe

Vevde tepper anses å være ekstremt robuste og holdbare. Omsorgen deres krever ingen økt innsats. Vevde tepper bør støvsuges minst en gang i uken med en standard støvsuger. På grunn av sin lette vekt kan de enkelt snus og støvsuges fra begge sider. Det krever ikke engang mye innsats for å riste det ut. Små flekker kan lett vaskes ut med vann og ostemassesåpe. Skum og rensemidler, rengjøringsapparater og vaskemaskiner bør unngås av hensyn til teppet. Hvis det er grunn til en grundig rengjøring, er det lurt å overlate det til en profesjonell tepperenser. Form, kvalitet og farge er garantert beholdt. For å unngå ensidig slitasje og falming fra sollys, anbefaler spesialister å rotere den 90 eller 180 grader med noen måneders mellomrom.

Det riktige vevde teppet for hver stue

Takket være deres smussavvisende egenskaper er sisal- og hamptepper ideelle gulvbelegg for mye besøkte rom, ganger og inngangspartier. I stuen skaper vevde tepper under et salongbord eller favorittlenestolen en hjemmekoselig atmosfære. Uansett hvor det skal være koselig og behagelig, er et vevd teppe av ny ull eller et vevd teppe av  bomull spesielt godt egnet. Vevde tepper tilbyr også et bredt utvalg av former. Hos oss finner du et bredt utvalg av rektangulære, firkantede, runde og smale tepper. På denne måten skaper disse vakre og mangfoldige teppene harmoniske og hjemmekoselige aksenter og tilpasser seg ethvert boligkonsept og hver overflate.

Vårt utvalg av vevde tepper spenner fra klassisk design til moderne utførelse. Med forskjellige opprinnelsesland, materialer, stiler, former og størrelser, tilbyr vi våre kunder et bredt utvalg. Dette gjelder også mønstrene på våre tepper, som spenner fra naturlige motiver til geometriske figurer og moderne stripete design. Ulike priskategorier sikrer at det riktige vevde teppet forblir rimelig for ethvert budsjett. Med kjøp av et vevd teppe tar du en bevisst beslutning til fordel for tradisjon, moderne livsstil og bærekraft. Så det er nok grunner til å velge et stilig, variert og lettstelt vevd teppe. Ønsker du å kjøpe et vevd teppe, ser vi frem til å hjelpe deg med ditt valg hvis du ønsker det.


 

$(window).on('load',function () { const $btnReadMore = $('.description-section .read-more'); const $categoryDescription = $('.description-section'); $btnReadMore.on('click', function() { $categoryDescription.toggleClass('read-mode'); if ($categoryDescription.hasClass('read-mode')) { $btnReadMore.text("Skjul"); } else { $btnReadMore.text("Vis mer..."); } }); });