Orientalske Tepper

545 Tepper

 • -95%
  Orientalsk teppe - Dajana - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4884 kr 8839 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Tolou - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  14852 kr 27634 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Rohy - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  10227 kr 19325 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Faraz - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  3295 kr 5967 kr
 • -96%
  Persisk teppe - Ghom - 156 x 102 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  43357 kr 82136 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Benafscha - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  5061 kr 9615 kr
 • -95%
  Persisk teppe - klassisk - 299 x 198 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  40003 kr 75451 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Saalma - løper var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4178 kr 8050 kr
 • -96%
  Ziegler Teppe - 120 x 70 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  5508 kr 10957 kr
 • -96%
  Persisk teppe - Ghom - 120 x 83 cm - lysegrå var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  51195 kr 101661 kr
 • -96%
  Persisk teppe - Royal - 150 x 90 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  17230 kr 32836 kr
 • -96%
  Balutsj-teppe - 185 x 113 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  5473 kr 10875 kr
 • -95%
  Ziegler Teppe - 150 x 90 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  14417 kr 26739 kr
 • -96%
  Persisk teppe - Isfahan - premium - 155 x 103 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  40132 kr 77617 kr
 • -96%
  Pakistan teppe - 153 x 90 cm - grå var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  5555 kr 10733 kr
 • -95%
  Persisk teppe - Ghom - 166 x 105 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  27528 kr 50666 kr
 • -96%
  Vintage Carpet - 160 x 90 cm - grå var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  4166 kr 7897 kr
 • -96%
  Silketeppe - Ghom Silk - Premium - 353 x 242 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  301392 kr 582448 kr
 • -96%
  Persisk teppe - Nain - Royal - 296 x 204 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  59433 kr 113924 kr
 • -95%
  Persisk teppe - klassisk - 300 x 200 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  59033 kr 108369 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Zain - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  1601 kr 2978 kr
 • -95%
  Persisk teppe - klassisk - 303 x 205 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  53784 kr 101119 kr
 • -95%
  Orientalsk teppe - Dajana - løper var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  2942 kr 5461 kr
 • -95%
  Persisk teppe - Nain - Royal - 342 x 246 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  73815 kr 137132 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Saalma - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  3060 kr 6037 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Dastin - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  2165 kr 4178 kr
 • -95%
  Persisk teppe - Tabriz - Royal - 118 x 71 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  14335 kr 26904 kr
 • -96%
  Orientalsk teppe - Shayan - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  12887 kr 25386 kr
 • -98%
  Orientalsk teppe - Franklin - rektangulær var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  20090 kr 93175 kr
 • -96%
  Persisk teppe - Tabriz - Royal - 147 x 100 cm - svart var itemTitles=document.querySelectorAll('.product-title');itemTitles.forEach(function($itemTitle){var name=$itemTitle.textContent;var pattern=/^(.*?)(\d+ x \d+ cm)/;var match=name.match(pattern);if(match){var firstPart=match[1].trim();var sizePart=match[2].trim();$itemTitle.innerHTML=firstPart+'
  '+sizePart;}});
  24927 kr 47982 kr

Sliter du ofte med vandrelyst i hverdagen og vil du bringe en følelse av fremmede land og kulturer inn i ditt eget hjem? Da er et orientalsk teppe definitivt et godt valg for deg. Med et orientalsk teppe kan du bringe den typiske orientalske stilen inn i dine egne fire vegger og trosse wanderlust blues. Et orientalsk teppe er veldig populært i dag – teppet har tross alt mye å by på. Den har en spesiell design, kan lages av materialer av høy kvalitet og kan brukes på en rekke måter. Det orientalske teppet fra Morgenland er tilgjengelig hos oss i mange forskjellige størrelser og design, slik at det absolutt finnes et teppe som passer for deg og din smak.

Hvorfor velge orientalske tepper?

Orientalske tepper er noe helt spesielt fordi de anses for å være av meget høy kvalitet og edle. Spesielt i orienten vet folk hva som gjør et kvalitativt eksepsjonelt teppe. Orient-teppet kjennetegnes fremfor alt av det iøynefallende designet i Orient-looken og av produksjonsmetoden. Teppene er enten vevd eller knyttet for hånd og produsert i en kompleks prosess. Siden det legges mye arbeid i produksjonen, er et håndknyttet orientalsk teppe også et av teppene av høyeste kvalitet. Verdien og produksjonsinnsatsen kan lettest gjenkjennes av antall noder. Hvis et teppe har mange knuter, er det av meget høy kvalitet og samtidig motstandsdyktig mot ytre påvirkninger. Det orientalske teppet har fått navnet sitt fra opprinnelsen til teppet. 

Denne typen tepper kommer opprinnelig fra Orienten, som inkluderer deler av Sentral-Asia, Afrika og Midtøsten. Med den tette overflaten har det orientalske teppet mange fordeler. Den tykke og solide overflaten er flott for å dempe lyd i rom. I tillegg blir rengjøringen lettere med overflaten. Smusspartikler og støv kan ikke trenge like lett inn i stoffet, så smuss på overflaten kan fjernes raskere og enklere. En annen fordel med orientalske tepper er variasjonen av individuelle stykker. Det finnes tepper i ulike design og fargenyanser. Fargedesignet er veldig mangfoldig og kan også være en vellykket blanding av mange lyse farger. Designet er vanligvis preget av mange små detaljer, som til sammen representerer et ekte kunstverk. Designet på mønsteret tar forskjellige former - fra buet til grafisk til rett. Dermed skal det lages helt egne overflater, som helt sikkert vil trekke oppmerksomheten til seg.   

Materiale for orientalske tepper

Materialvalget er like variert som designet. Et persisk teppe kan være laget av forskjellige materialer - som ull eller syntetiske fibre. Hvert materiale har unike fordeler. Teppet skal selvfølgelig ikke bare se bra ut, men også kvalitetsmessig matche ønsket brukssted. Du kan også velge mellom en rekke størrelser - fra XS til XXL - det som passer dine behov best.    

Ull

Materialet ull er veldig populært blant store og små. Det er et flott naturprodukt som beholder sin opprinnelige skjønnhet over lang tid. Farging er også veldig enkelt med ullen. Selv i sterkere sollys kan materialet opprettholde den opprinnelige fargen og. Med god fuktregulering kan teppet bidra positivt til romklimaet og bringe rommene tilbake i en naturlig balanse. Uansett har et persisk teppe av ull mange fordeler og kan holde føttene varme også om vinteren takket være sine gode egenskaper for varmelagring. Ønsker du å bruke et ullteppe i dine egne lokaler, kan du øke komforten og lage flotte visuelle aksenter.

Den rivefaste bomullen med en tett overflate

Det orientalske teppet er også tilgjengelig i rivebestandig bomull. Materialet laget av høykvalitets naturlige fibre er ekstremt miljøvennlig og kan brukes over lang tid. Bomullsteppet har vanligvis en attraktiv tynnhet, noe som gjør det vanskelig for smusspartikler å samle seg oppi. Dessuten gjør den antibakterielle egenskapen den ikke bare egnet for barn, men også for allergikere. Fibrene i bomullen er veldig myke og fleksible og gir også en flott stil i rommene. Det mangfoldige utvalget av bomullstepper er bemerkelsesverdig og gjør det mulig for deg å finne noe som passer deg.   

Den syntetisk produserte fiberen

Materialet til den syntetiske fiberen kan finnes under mange forskjellige navn - fra polyester til viskose til polyakryl. Den store fordelen med syntetisk fiber er den gode prisen. Maskinlagde orientalske tepper er vanligvis ganske mye billigere og kan dermed skåne lommeboken. I tillegg er materialet i den syntetiske fiberen vanligvis ikke sensitivt, og robust. Materialet beholder sin opprinnelige skjønnhet selv under større stress. I tillegg gjør den enkle pleie av stoffet også dette teppet egnet for personer med kjæledyr eller barn. I tillegg til materialene nevnt ovenfor, finnes det også orientalske tepper laget av blandede stoffer, hvor både naturlige fibre og syntetiske fibre brukes sammen. Et blandet stoff kombinerer fordelene med de enkelte materialene og er veldig populært.   

Hvordan rengjør jeg mitt orientalske teppe?

Orientalske tepper er noe helt spesielt fordi de anses å være svært høykvalitets og edle. Spesielt i Orienten vet folk hva som gjør et kvalitativt eksepsjonelt teppe. Men hva må du egentlig være oppmerksom på når du rengjør de persiske teppene og for hvem passer de?

Forsiktighet er nødvendig med slike følsomme og uvanlige tepper. Ved rengjøring av orientalske tepper må fibrene behandles skånsomt slik at de ikke får varig skade. Det anbefales å legge et deksel laget av naturlig bomull eller nylon over teppet og deretter støvsuge det forsiktig. Dette fjerner støvet og fibrene reiser seg. 

Etterpå rengjøres deretter teppet med rengjøringsmiddel som du selv har blandet, siden kjemiske rengjøringsmidler fra apoteket angriper fargepigmentene og fibrene for mye. Bland ganske enkelt litt eddik, lunkent vann og rengjøringsmiddel og masser forsiktig inn i teppet, la virke en kort stund og tørk deretter av. Slik takler du lukt som har satt seg: dryss litt babypudder på teppet, la det stå over natten og støvsug deretter som nevnt ovenfor. Pulveret absorberer luktene og teppet lukter som nytt.

Dette spørsmålet kan dessverre ikke besvares generelt, men det kan settes en viss ramme som prisen vil bevege seg innenfor. En hverdagslig rengjøring vil koste minst 14 euro per kvadratmeter teppe. Dette vil imidlertid kun tilsvare en enkel rengjøring uten store andre spesialtjenester. Ønsker du at det orientalske teppet skal eulanseres og impregneres, dobles denne prisen raskt og enda mer per kvadratmeter. Utformingen av teppet er alltid grunnleggende, fordi materialet må behandles forskjellig deretter. Generelt vil imidlertid prisen bevege seg innenfor denne angitte rammen. Slik kan du grovt beregne på forhånd hva rengjøringen vil koste.

Til konklusjonen

Leter du etter et teppe fra Morgenand med et spesielt design som har sitt utspring i Orienten? Da bør du ikke nøle lenger og klikke deg gjennom det attraktive utvalget av orientalske tepper. Med det rike utvalget av tepper i forskjellige størrelser, former og mønstre, er det garantert noe for enhver smak. For eksempel kan et orientalsk teppe med rund form kombineres godt med et rundt salongbord, mens kvadratiske eller rektangulære tepper passer godt med bord i samme format.

Det spiller ingen rolle hvilken modell du velger – hvert teppe med orientalsk preg er noe helt spesielt. Mønsteret ble laget av mange individuelle elementer, som til slutt resulterer i en fantastisk helhetlig design. Variasjonen av fargenyanser er bemerkelsesverdig, så du kan sikkert møte forskjellige smaker. Å kjøpe et orientalsk teppe er også kjempegøy!

Vil du bringe en følelse av fremmede land og kulturer inn i ditt eget hjem? Da er et orientalsk teppe definitivt et godt valg for deg. Med et orientalsk teppe kan du bringe den typiske orientalske stilen inn i dine egne fire vegger og trosse wanderlust blues. Et orientalsk teppe er veldig populært i dag – teppet har tross alt mye å by på. Den har en spesiell design, kan lages av materialer av høy kvalitet og kan brukes på en rekke måter. Det orientalske teppet fra Morgenland er tilgjengelig hos oss i mange forskjellige størrelser og design, slik at det absolutt finnes et stykke som passer for deg og din smak.

Hvorfor velge orientalske tepper?

Orientalske tepper er noe helt spesielt fordi de anses for å være av meget høy kvalitet og edle. Spesielt i orienten vet folk hva som gjør et kvalitativt eksepsjonelt teppe. Orient-teppet kjennetegnes fremfor alt av det iøynefallende designet i Orient-looken og av produksjonsmetoden. Teppene er enten vevd eller knyttet for hånd og produsert i en kompleks prosess. Siden det legges mye arbeid i produksjonen, er et håndknyttet orientalsk teppe også et av teppene av høyeste kvalitet. Verdien og produksjonsinnsatsen kan lettest gjenkjennes av antall noder. Hvis et teppe har mange knuter, er det av meget høy kvalitet og samtidig motstandsdyktig mot ytre påvirkninger. Det orientalske teppet har fått navnet sitt fra opprinnelsen til teppet. 

Denne typen tepper kommer opprinnelig fra Orienten, som inkluderer deler av Sentral-Asia, Afrika og Midtøsten. Med den tette overflaten har det orientalske teppet mange fordeler. Den tykke og solide overflaten er flott for å dempe lyd i rom. I tillegg blir rengjøringen lettere med overflaten. Smusspartikler og støv kan ikke trenge like lett inn i stoffet, så smuss på overflaten kan fjernes raskere og enklere. En annen fordel med orientalske tepper er variasjonen av individuelle stykker. Det finnes tepper i ulike design og fargenyanser. Fargedesignet er veldig mangfoldig og kan også være en vellykket blanding av mange lyse farger. Designet er vanligvis preget av mange små detaljer, som til sammen representerer et ekte kunstverk. Designet på mønsteret tar forskjellige former - fra buet til grafisk til rett. Dermed skal det lages helt egne overflater, som helt sikkert vil trekke oppmerksomheten til seg.   

Materiale for orientalske tepper

Materialvalget er like variert som designet. Et persisk teppe kan være laget av forskjellige materialer - som ull eller syntetiske fibre. Hvert materiale har unike fordeler. Teppet skal selvfølgelig ikke bare se bra ut, men også kvalitetsmessig matche ønsket brukssted. Du kan også velge mellom en rekke størrelser - fra XS til XXL - det som passer dine behov best.    

Ull

Materialet ull er veldig populært blant store og små. Det er et flott naturprodukt som beholder sin opprinnelige skjønnhet over lang tid. Farging er også veldig enkelt med ullen. Selv i sterkere sollys kan materialet opprettholde den opprinnelige fargen og. Med god fuktregulering kan teppet bidra positivt til romklimaet og bringe rommene tilbake i en naturlig balanse. Uansett har et persisk teppe av ull mange fordeler og kan holde føttene varme også om vinteren takket være sine gode egenskaper for varmelagring. Ønsker du å bruke et ullteppe i dine egne lokaler, kan du øke komforten og lage flotte visuelle aksenter.

Den rivefaste bomullen med en tett overflate

Det orientalske teppet er også tilgjengelig i rivebestandig bomull. Materialet laget av høykvalitets naturlige fibre er ekstremt miljøvennlig og kan brukes over lang tid. Bomullsteppet har vanligvis en attraktiv tynnhet, noe som gjør det vanskelig for smusspartikler å samle seg oppi. Dessuten gjør den antibakterielle egenskapen den ikke bare egnet for barn, men også for allergikere. Fibrene i bomullen er veldig myke og fleksible og gir også en flott stil i rommene. Det mangfoldige utvalget av bomullstepper er bemerkelsesverdig og gjør det mulig for deg å finne noe som passer deg.   

Den syntetisk produserte fiberen

Materialet til den syntetiske fiberen kan finnes under mange forskjellige navn - fra polyester til viskose til polyakryl. Den store fordelen med syntetisk fiber er den gode prisen. Maskinlagde orientalske tepper er vanligvis ganske mye billigere og kan dermed skåne lommeboken. I tillegg er materialet i den syntetiske fiberen vanligvis ikke sensitivt, og robust. Materialet beholder sin opprinnelige skjønnhet selv under større stress. I tillegg gjør den enkle pleie av stoffet også dette teppet egnet for personer med kjæledyr eller barn. I tillegg til materialene nevnt ovenfor, finnes det også orientalske tepper laget av blandede stoffer, hvor både naturlige fibre og syntetiske fibre brukes sammen. Et blandet stoff kombinerer fordelene med de enkelte materialene og er veldig populært.   

Hvordan rengjør jeg mitt orientalske teppe?

Orientalske tepper er noe helt spesielt fordi de anses å være svært høykvalitets og edle. Spesielt i Orienten vet folk hva som gjør et kvalitativt eksepsjonelt teppe. Men hva må du egentlig være oppmerksom på når du rengjør de persiske teppene og for hvem passer de?

Forsiktighet er nødvendig med slike følsomme og uvanlige tepper. Ved rengjøring av orientalske tepper må fibrene behandles skånsomt slik at de ikke får varig skade. Det anbefales å legge et deksel laget av naturlig bomull eller nylon over teppet og deretter støvsuge det forsiktig. Dette fjerner støvet og fibrene reiser seg. 

Etterpå rengjøres deretter teppet med rengjøringsmiddel som du selv har blandet, siden kjemiske rengjøringsmidler fra apoteket angriper fargepigmentene og fibrene for mye. Bland ganske enkelt litt eddik, lunkent vann og rengjøringsmiddel og masser forsiktig inn i teppet, la virke en kort stund og tørk deretter av. Slik takler du lukt som har satt seg: dryss litt babypudder på teppet, la det stå over natten og støvsug deretter som nevnt ovenfor. Pulveret absorberer luktene og teppet lukter som nytt.

Dette spørsmålet kan dessverre ikke besvares generelt, men det kan settes en viss ramme som prisen vil bevege seg innenfor. En hverdagslig rengjøring vil koste minst 14 euro per kvadratmeter teppe. Dette vil imidlertid kun tilsvare en enkel rengjøring uten store andre spesialtjenester. Ønsker du at det orientalske teppet skal eulanseres og impregneres, dobles denne prisen raskt og enda mer per kvadratmeter. Utformingen av teppet er alltid grunnleggende, fordi materialet må behandles forskjellig deretter. Generelt vil imidlertid prisen bevege seg innenfor denne angitte rammen. Slik kan du grovt beregne på forhånd hva rengjøringen vil koste.

Til konklusjonen

Leter du etter et teppe fra Morgenand med et spesielt design som har sitt utspring i Orienten? Da bør du ikke nøle lenger og klikke deg gjennom det attraktive utvalget av orientalske tepper. Med det rike utvalget av tepper i forskjellige størrelser, former og mønstre, er det garantert noe for enhver smak. For eksempel kan et orientalsk teppe med rund form kombineres godt med et rundt salongbord, mens kvadratiske eller rektangulære tepper passer godt med bord i samme format.

Det spiller ingen rolle hvilken modell du velger – hvert teppe med orientalsk preg er noe helt spesielt. Mønsteret ble laget av mange individuelle elementer, som til slutt resulterer i en fantastisk helhetlig design. Variasjonen av fargenyanser er bemerkelsesverdig, så du kan sikkert møte forskjellige smaker. Å kjøpe et orientalsk teppe er også kjempegøy!

Vil du bringe en følelse av fremmede land og kulturer inn i ditt eget hjem? Da er et orientalsk teppe definitivt et godt valg for deg. Med et orientalsk teppe kan du bringe den typiske orientalske stilen inn i dine egne fire vegger og trosse wanderlust blues. Et orientalsk teppe er veldig populært i dag – teppet har tross alt mye å by på. Den har en spesiell design, kan lages av materialer av høy kvalitet og kan brukes på en rekke måter. Det orientalske teppet fra Morgenland er tilgjengelig hos oss i mange forskjellige størrelser og design, slik at det absolutt finnes et stykke som passer for deg og din smak.


 

$(window).on('load',function () { const $btnReadMore = $('.description-section .read-more'); const $categoryDescription = $('.description-section'); $btnReadMore.on('click', function() { $categoryDescription.toggleClass('read-mode'); if ($categoryDescription.hasClass('read-mode')) { $btnReadMore.text("Skjul"); } else { $btnReadMore.text("Vis mer..."); } }); });